JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CRIKVENICA

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice nalazi se u Vinodolskoj ulici br 16. Sastoji se od iskusnih i dobro obučenih vatrogasaca uvijek spremnih da se suoče sa vatrenom stihijom u spašavanju svojih građana i njihove imovine od požara.
U slučaju požara nazovite 193

Novosti
Važne napomene
Loženje na otvorenom
Kako ste već i upoznati, do 01.lipnja je dozvoljeno spaljivanje na otvorenom uz prijavu vatrogascima. kojima tada dajete svoje podatke (ime,prezime,broj mobitela ili telefona) i podatke o spaljivanju (mjesto spaljivanja, što spaljivate i od kada do kada). Eventualno ako je jako vjetrovito nećete dobiti od vatrogasaca dozvolu za spaljivanje jer tada postoji realna opasnost od širenja požara.
Odluka o Zabrani loženja na otvorenom
Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 42. sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine, donijelo je ODLUKU o posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Crikvenice--- Članak 23. Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 01.lipnja do 31.listopada tekuće godine, a izvan toga razdoblja ukoliko je na području Primorsko-goranske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru.

Postupanje u slučaju požara

Brojevi na koje možete dojaviti požar: 193 ili 112

Pri telefoniranju govorite razgovjetno te dajte sljedeće podatke:

 • Mjesto požara ili događaja – navedite adresu.
 • Vrstu nesreće – nastojte ukratko opisati prirodu nesreće. Što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, da li se čula eksplozija…
 • Posebne okolnosti – ima li unesrećenih ili ugroženih? Ima li posebnih opasnosti (eksplozija, urušavanje i sl.)?
 • Predstavite se!

Požar stana

Nazovite broj 193 i prijavite događaj:

 • Djelujte i ponašajte se što smirenije.
 • Ne ulazite u stubište ako je ono ispunjeno dimom
 • Ne koristite dizalo
 • Zatvorite sve prozore i vrata svog stana da bi se spriječio ulazak dima. Ako je potrebno, mokrim krpama ili plahtama popunite pukotine na vratima. Ako ste u stanu, čekajte na prozoru vatrogasce kako bi vas uočili. Oni imaju posebna vatrogasna vozila namijenjena spašavanju s visina.

Zapaljenje ulja u loncu ili tavi

Ovo je vrlo opasna vrsta zapaljenja

 • Isključite plin ili struju na štednjaku i kuhinjsku napu.
 • Zaštitite ruke, glavu i otkrivene dijelove tijela.
 • Prekrijte požar poklopcem ili vatrootpornim pokrivačem.
 • Ne ulijevajte vodu u vruće ulje, to je vrlo opasno, jer dolazi do rasprskavanja goruće masti i ulja te proširenja požara!

Požar električnih uređaja

Požar električnih uređaja nikako se ne smije gasiti vodom

 • Ukoliko je to moguće stavite uređaj u beznaponsko stanje (izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču).
 • Za gašenje koristite aparate s ugljičnom dioksidom (CO2) ili prahom. Ugušite požar prekrivanjem. Prekrivači ne smiju biti od sintetičkih materijala, već od pamuka ili vune.
 • Ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom.

Požar dimnjaka

Zapazite li požar čađe u dimnjaku, odmah izvijestite vatrogasce.

 • Ne ubacujte ništa uz dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini.
 • Vodom možete gasiti samo okolni gorivi materijal.
 • Voda se ne smije ulijevati u dimnjak jer bi nastala nagla fizikalna eksplozija vodene pare, što je vrlo opasno po osobe u blizini. Voda se ne smije polijevati niti po vanjskim dijelovima dimnjaka radi opasnosti od pucanja stijenki.

Plinska boca

Ukoliko plin počne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, ne trebate se bojati jer neće doći do eksplozije. Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite je vodom.

Vatrogasci

Vatrogasna djelatnost

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zastite od pozara i eksplozija, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom i eksplozijom, pruzanje tehnicke pomoci u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrecama, ekoloskim i inim nesrecama. Vatrogasna djelatnost je strucna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Odredbe se ovoga Zakona ne primjenjuju na osnivanje, ustroj i djelovanje vatrogasnih postrojbi u oruzanim snagama Republike Hrvatske.

Vatrogasac je osoba koja je obučena za gašenje požara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasci se bave vatrogasnom djelatnošću. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasci rade u vrlo raznolikim uvjetima. Pri gašenju požara i drugim akcijama izloženi su mnogim štetnim utjecajima. Najčešće su izloženi opasnosti od plamena, dima, otrovnih para, urušavanja objekata, pada predmeta i kemikalija. U akcijama su gotovo stalno izloženi vlazi i raznim vremenskim utjecajima sunce, kiša, snijeg.

Vatrogasne postrojbe

Vatrogasna postrojba može biti:

 • javna vatrogasna postrojba koja se osniva za područje općine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna
 • postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog drustva
 • profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
 • postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog drustva u gospodarstvu
 • postrojba za brzo djelovanje (u daljnjem tekstu: intervencijska postrojba)
Intervencije