Povijest vatrogastva u Gradu Crikvenici

Crikvenica Crikvenica Crikvenica Crikvenica Crikvenica
Prve tragove organiziranog vatrogastva na podrucju danasnjeg Grada Crikvenice nalazimo 16. 09. 1913. godine. Tog dana odrzana je sjednica Opcinskog zastupstva u Crikvenici, a zakljucak te sjednice bila je odluka o kretanju u proces osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Crikvenica. Povod toj odluci bio je pozar tadasnjeg hotela " Slavija ", koji se dogodio nekoliko dana prije odrzavanja te sjednice, a koji je zamalo prerastao u katastrofalan pozar po mjesto. Srecom u crikvenickoj luci nalazio se brod austrijske ratne mornarice, ciji mornari uspijevaju sprijeciti sirenje pozara. Osnivackom odboru DVD-a pomaze i Mirko Kolaric, tadasnji tajnik Hrvatsko - Slavonske vatrogasne zajednice, koji iz tog razloga jednom prilikom boravi u Crikvenici. Drustvo je konacno osnovano 17. 10. 1913. godine, a 16.02.1914. izabran je " stalni upravni odbor " Drustva i dovrsen upis svih clanova Drustva. Nazalost iz tog razdoblja ne posjedujemo dokumenata iz kojih bi se saznalo ime prvog predsjednika i zapovjednika Drustva, no znamo da je za prvog tajnika Drustva izabran Frane Skiljan. Od veljace 1914. do svibnja 1934. ne nalazimo dokumenata iz kojih bi mogli ozbiljno govoriti o povijesti Drustva. U svibnju 1934. za predsjednika drustva izabran je Mate Župan, a dvije godine poslije Josip Car - Guslan koji tu funkciju vrši dugi niz godina. Za zapovjednika 1934 izabran je Roko Car Zan. Kao zapovjednik Roko Car istaknuo se, kako operativno ( pozar autobusa i benzinske crpke iz 1937. godine ), tako i u organizaciji rada drustva ( proslava 1954. godine) sve do 1967. godine, kada prekida s aktivnim operativnim radom, i biva izabran za pocasnog zapovjednika Drustva.
Prvo vatrogasno vozilo Drustvo je nabavilo 1936. godine za 248 000 dinara. Bio je to Sauer na benzinski pogon, motorom od 65 konjskih snaga, s 1200 litara vode. Uz to vozilo do 1945. godine drustvo se oprema i s dvije Bergamijeve vatrogasne strcaljke ( 70 KS 1800 l / min i 20 KS 1000 l / min ). Po zavrsetku operativnog rada u Drustvu Roka Cara, zapovjednikom postaje Ivan Hrelja, koji tu funkciju uspješno vrsi sve do 1992. godine, kada se povlaci u operativnu mirovinu i postaje pocasnim zapovjednikom Drustva. Od svog formiranja Drustvo ima problema pri izgradnji vatrogasnog spremista koje se nalazilo na nekoliko lokacija u Gradu. U pocetku ono se nalazilo na mjestu danasnjeg vatrogasnog doma u Vinodolskoj ulici. Kapitulacijom Italije 1943. godine, Drustvo seli spremiste na Petak kraj crkve Uznesenja Marijina, u dotadasnje spremiste talijanske vojske. Konacno sedamdesetih godina Drustvo se vraca na prvobitnu lokaciju i tu obnavlja staro vatrogasno spremiste. Drustvo je financijski gotovo neovisno od gradskih vlasti, uz iznimku u ratno vrijeme, buduci da za svoje potrebe privredjuje kroz prijevoz vode, servis vatrogasnih aparata i pruzanja raznih usluga gradu i stanovnistvu izvan djelokruga vatrogasne sluzbe, kao npr. pranje ne asfaltiranih ulica grada kojim se izbjegavalo prekomjerno prasenje koje je posljedica prometa, usluge vezane uz odrzavanje speedway utrka u gradu. Za vrijeme drugog svjetskog rata javlja se veliki problem nestasice goriva, no lokalna i drzavna vlast uvidjaju vaznost Drustva te je gorivo uvijek isporucivano u dovoljnim kolicinama. Drustvo uz dobru suradnju s lokalnom i sredisnjom vlasti, njeguje i suradnju sa susjednim vatrogasnim drustvima. Suradnja s DVD-om Krk rezultirala je formiranjem Vatrogasne zajednice opcina Krk - Crikvenica, a kasnije se toj Zajednici pridružuju DVD - i Novi Vinodolski i Kraljevica. Zapazena suradnja ostvarena je s DVD-ima Susak, Senj, Delnice, Bakar, Hreljin, te novooformljenim DVD-om Bribir. Uz suradnju s ovim drustvima, valja istaknuti prijateljske veze s DVD-om Botinec i nasa inozemna prijateljstva s vatrogascima iz Halleina u Austriji te kolegama iz Liegea u Belgiji. S ognjobrancima iz Trajstofa ( Die freiwilige Feuerwehr Trausdorf ) iz austrijskog Gradisca, 30.05.1997. godine, potpisana je " Povelja o bratimljenju ", kojom se trajno ucvrscuju nase dotadasnje veze. Do 1984. godine, iskljucivo se Drustvo brine za vatrozastitu na podrucju Grada. Zbog razvoja mjesta, poglavito na polju turizma i hotelijerstva, javlja se potreba za formiranjem profesionalne vatrogasne jedinice, i ona biva formirana 1984. PVJ djeluje na podrucju bivše Opcine Crikvenica, a operativnu postrojbu PVJ-a sacinjavaju vatrogasci DVD-a Crikvenica i Novi Vinodolski. Iz tog razloga javlja se potreba nadogradnje vatrogasnog spremista, te se 1987. godine otvara novi prosireni i nadograðeni vatrogasni dom. PVJ je rasformirana 1991. godine, a vatrozastitu na podrucju Grada Crikvenice preuzima DVD-Crikvenica, te zbog toga formira profesionalnu jezgru od pet clanova. U Gradu Crikvenici formira se Vatrogasna ispostava MUP-a s 01. 01. 1994. godine. Od tada, operativno djelovanje na podruèju Grada preuzima profesionalna postrojba MUP-a, koja je s 01. 01. 2000. godine preformirana u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Crikvenice. S time u vezi DVD Crikvenica svoj rad, uz ispomoc profesionalnoj postrojbi u vecim intervencijama, usmjerava na preventivno djelovanje ( rad s graðanima, ljetno dezurstvo i izvidjacka patrola podrucjem Grada ). Posebnu paznju DVD Crikvenica posvecuje radu s mladezi. Plod toga rada je pomladjivanje postrojbe DVD-a s clanovima mladezi formirane 1989. i 1998. godine. Ovdje valja istaci da DVD obucava tridesetak clanova zenske i muske mladezi formirane 2002. godine.